Jack Ma từ chức khỏi Alibaba
Phòng ngủ nhà anh Bình, Đông Anh, HN