Jack Ma từ chức khỏi Alibaba
Phòng ngủ nhà anh Hạnh, Thanh Xuân, HN