Jack Ma từ chức khỏi Alibaba
Với nội thành HN: 
- Thời gian giao nhận hàng trung bình từ 1-2 ngày tùy theo khối lượng mà bạn oder.
Chúng tôi vận chuyển, giao nhận hàng hóa trong nội thành Hà Nội tùy theo khối lượng tranh mà khách yêu cầu.
Với các tỉnh còn lại:
- Thỏa thuận nhận hàng theo yêu cầu của khách 
- Gửi hàng qua đơn vị vận chuyển shipchung bằng hình thức COD